Polski Związek Wędkarski

13 - 14 Lipca
Zapisy otwarte

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Weteranów 55+, Weteranów 65+, Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu

Powiadom znajomego:

Informujemy, że zgodnie z  Okręgowym Kalendarzem Zawodów i Imprez Wędkarskich na 2024 rok w dniach 13 – 14.07.2024  na Zbiorniku Rydzyna w Rydzynie zostaną zorganizowane spławikowe zawody wędkarskie Mistrzostwa Okręgu Weteranów w kategoriach wiekowych 55+, Weteranów 65+, Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch  równych  turach oraz w oparciu o przepisy zawarte w  Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW  (Część III - Część IV)

Prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu  z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać stosowne zezwolenie upoważniające do amatorskiego połowu ryb na Zbiorniku Rydzyna w miejscowości Rydzyna na dzień 13-14.07.2024 r.
Kategorie wiekowe:
•    weterani 65+ : - 65 lat i powyżej;
•    weterani 55+ : - od 55 lat do 64 lat,
•    osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu
Określenie wieku zawodnika (wzór do wyliczenia): Rok startowy minus rok urodzenia = wiek zawodnika do startu w roku startowym.
Zawodnicy w rocznym cyklu rozgrywek mogą startować wyłącznie w jednej kategorii. W związku z powyższym nie dopuszcza się do startu zawodników którzy zmienili w roku 2024 kategorię wiekową i startowali w kategorii seniorów w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu 2024 w dniach 8-9.06.2024r.  
Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach PZW osób niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności narządu ruchu wydanego przez powiatowy/miejski lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności; Orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie orzecznika ZUS potwierdzające niesprawność narządu ruchu zawodnik jest zobowiązany przesłać organizatorowi razem z podpisanym oświadczeniem RODO i kartą zgłoszenia do zawodów.
Organizatorami zawodów są:   Okręgowy Kapitanat Sportu  oraz  Koło PZW nr  197  ZK Rawicz

Komisja Sędziowska:
zawody będą obsługiwane przez Komisję Sędziowską
Sędzia Główny     -  ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI
Sędzia Sekretarz   - ROBERT GAŁĄZKA
Koordynator Zawodów z OKS: Mirosław Grewling, tel. kontaktowy 695 623 417

Koszty udziału w zawodach:
Na podstawie decyzji OKS opłatę startową w wysokości
•    200,00 zł brutto od zawodnika,
•    60,00 zł brutto od osoby towarzyszącej – trenera,
Należy wnieść na konto Okręgu nr 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 w terminie do 5 lipca 2024 r.. Tytuł przelewu „MO Weterani + nazwisko”
Zgłoszenia do zawodów:
poprzez Formularz zgłoszeniowy on-line. W przypadku problemów z obsługą formularza, pisemne zgłoszenia proszę przesłać na załączonej karcie na adres: biuro@pzw.poznan.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2024

Lista zgłoszonych zawodników on-line

Przebieg zawodów:
Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 roku  w sprawie  szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
Ważne  informacje:
•    Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową,  a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
•    Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wykorzystania wizerunku w relacjach z zawodów.

Program zawodów

 • 13 Lipca 2024, godz. 00:00

  6:30                      Otwarcie sekretariatu zawodów

  6:45                      Ceremonia otwarcia zawodów

  7:30                      Pierwszy sygnał wejście na stanowiska

  9:30                      Rozpoczęcie zawodów

  13:30                    Zakończenie zawodów

  13:30-14:30       Ważenie na stanowiskach

  15.00                    Posiłek

  15:30                    Ogłoszenie wyników po I Turze zawodów

 • 13 Lipca 2024, godz. 00:00

  6:30                      Otwarcie sekretariatu zawodów

  7:30                      Pierwszy sygnał wejście na stanowiska

  9:30                      Rozpoczęcie łowienia

  13:30                    Zakończenie łowienia

  13:00-14:30       Ważenie ryb na stanowiskach

  15.00                    Posiłek

  15:30                    Ogłoszenie wyników po II Turze zawodów

  16:00                    Oficjalne zakończenie Spławikowych Mistrzostw Okręgu -  Rydzyna 2024

Pliki do pobrania

 • Komunikat - Spławikowe MO Weteranów 55+ 65+ oraz Osób z Niepełnosprawnością Narządu Ruchu

  • 0.25 MB

Podobne zawody