Polski Związek Wędkarski

Zarząd Koła PZW Rzemieślnik w Krakowie  informuje że Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się w dniu 08.12.2023 r.

Łukasz Jarzyna

Zarząd Koła PZW Rzemieślnik w Krakowie  informuje że Walne Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się  w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczoścì w Krakowie  przy ul. św. Anny 9.
Termin pierwszy w dniu 08.12.2023 r. określony jest na godz. 17.00.
Termin drugi to godz. 17.30.
Serdecznie zapraszamy, wszystkich Członków Koła do wzięcia udziału w tych ważnych obradach.

W imieniu Zarządu Koła
Stanisław Samek