Polski Związek Wędkarski

Spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. Odry z organizacjami pozarządowymi

W dniu 26.06. 2024 r. W gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Odry z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w ratowanie rzeki.
Polski Związek Wędkarski w pracach zespołu reprezentuje Prof. Bogdan Wziątek – Przewodniczący Rady Naukowej ZG PZW. Głównymi zagadnieniami był obecny stan rzeki i podejmowane działania.

Obradom przewodniczyła Pani Urszula Sara Zielińska Sekretarz stanu w MKiŚ, która w komunikacie na stronie Fb opublikowała takie informacje:
- Stan rzek jest w Polsce fatalny. To lata zaniedbań, które wymagają czaso- i kosztochłonnych rozwiązań systemowych.
- Do zasolenia Odry w największym stopniu przyczyniają się zrzuty wód pokopalnianych dokonywane przez spółki wydobywcze na Śląsku i Dolnym Śląsku.
- W ciągu ostatnich tygodni, po serii spotkań z zarządami tych spółek, udało się uzyskać deklarację współpracy z ich strony.
- Na koniec III kwartału należy oczekiwać na analizy i wyceny projektów służących zmniejszeniu zasolenia zrzutów i tym samym poprawienia jakości wody w rzece.
- Do każdej ze spółek należy podchodzić indywidualnie, pamiętając jednocześnie o harmonogramie wygaszania kopalń, dlatego wachlarz rozwiązań jest szeroki. Są to m.in. nowe zbiorniki retencyjne, budowa systemów odsalających i  budowa nowych i rozbudowa istniejących kolektorów odprowadzających wodę.
- Zespół międzyresortowy ds. Odry prowadzi jednocześnie działania doraźne, takie jak regulacja przepływów, sterowanie zrzutami wód, montaż siatek ochronnych przy starorzeczach i zbiornikach, bieżący monitoring parametrów wody.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację ustawy odrzańskiej. Zgłoszone zostały uwagi do projektu, które na wstępnym etapie spełniają większość postulatów strony społecznej i organizacji pozarządowych.