Porozumienie pomiędzy PZW i IRŚ

14 października 2023 R. podczas Festiwalu Wędkarskiego w Kielcach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego - reprezentowanym przez Prezesa ZG kol. Beatę Olejarz, a Instytutem Rybactwa Śródlądowego – reprezentowanym przez dyrektora IRS-PIB dr inż. Grzegorza Dietrich.
Podpisany dokument dotyczy współpracy w zakresie: monitorowania stanu wód powierzchniowych i ich ochrony, upowszechniania wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć naukowych.
Koledzy reprezentujący Okręg PZW we Wrocławiu: Andrzej Świętach - Prezes Okręgu oraz Robert Suwada - Dyrektor biura, wyrazili podziękowania dyrektorowi oraz pracownikom IRS-PIB za wkład i wsparcie naukowe włożone w odbudowę ekosystemu rzeki Odry oraz poprawę jej bioróżnorodności po katastrofie, jaka miała miejsce w 2022 r
Dyrektor IRS-PIB , dr inż. Grzegorz Dietrich podziękował PZW oraz podkreślił w swojej wypowiedzi, że :”…współpraca z wędkarzami, na wodzie, w praktyce, ma miejsce od samego początku katastrofy. 13 sierpnia wysłaliśmy pięć ekip badawczych na Odrę i ja widziałem tam wtedy głównie wędkarzy, którzy poświęcali swój czas. Ta współpraca trwa, a jej owocem jest dzisiejsze porozumienie…". 

[MM]