Polski Związek Wędkarski

Zawody Feederowe

Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ON PZW w Pile zawiadamia że w dniu :

14.04.2024 r. na Zalewie Koszyce II Kamienie ul. Skośna

odbędą się :

Zawody Feederowe

zaliczane do GP Okręgu Nadnoteckiego

 

 

Prawo startu mają: zawodnicy kół i członkowie Nadnoteckiego Klubu Sportowego / OPEN/.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 7.

Organizator zawodów Koło PZW Nafta PIŁA

Koszt uczestnictwa wynosi : 45,00 zł od zawodnika, 30,00 zł od trenera,

które należy wpłacić na konto nr 92 8943 0004 2005 0060 0056 0001

do dnia 09.04.2024 r. wraz ze zgłoszeniem imiennym na SMS tel. 662 016 499

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW i na ochronę i zagospodarowania wód na rok 2024 (legitymację członkowską).

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

 

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:

Sędzia główny - Zbigniew Gogoliński

Sędzia sekretarz - Krzysztof Paluszkiewicz

Sędziowie sektorowi – Jan Kołodziejski

- Marek Kutyła

- Jan Pysiewicz

- Zbigniew Pluciński

 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach z zawodów.

 

Program zawodów 14.04.2024

7:00 sprawdzenie listy startowej

7:05 - 7:40 otwarcie zawodów, losowanie

7:40 - 8:00 dojście do stanowisk

8:00 - 10:00 przygotowanie do zawodów

9:30 - 15:00 Z A W O D Y

15:00 - 16:00 ważenie ryb, obliczanie wyników, posiłek

16:00 zakończenie, ogłoszenie wyników.

 

 

 

SPONSORZY: