Zarybienie karpiem 2023 r.

W dniu 28.11.2023r. zarybiono  karpiem  staw Pilok w ilości 688 kg oraz zbiornik nr1 w ilości 896 kg Zalewu Korzeniec.

W dniu 4.11.2023r. zarybiono karpiem w ilości 2713 kg zbiornik nr 2 Zalewu Korzeniec.