Polski Związek Wędkarski

Wsparcie dla Technikum Rybackiego w Sierakowie

13 października 2023 r. podczas obchodów Święta Patrona M. Siły- Nowickiego połączonych ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej, jedynego technikum w Polsce kształcącego specjalistów w dziedzinach rybactwa, akwakultury i hodowli ryb, odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy Ministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Podczas spotkania szczególny nacisk kładziono na wsparcie edukacji w zawodzie ichtiologa i promowaniu tego zawodu.

Zatwierdzono "Porozumienie o współpracy na rzecz przygotowania programu edukacyjno - promocyjnego w zakresie rybactwa" pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym - ZUT i Zespołem Szkół im. prof. M. Siły-Nowickiego w Sierakowie. Porozumienie ma za zadanie wsparcie bazy dydaktycznej i lokalowej, zajęć praktycznych oraz pozyskiwanie inwestycji na sprzęt.  

Szkoła w Sierakowie jest jedyną placówką w Polsce kształcącą specjalistów w zakresie ichtiologii na tym poziomie. Od jakiegoś czasu obserwowany jest niedobór wykfalifikowanych kadr w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką wodą i hodowlą ryb, w tym ichtiologów na potrzeby PZW. Rodzi to poważne obawy na przyszłość.

Zatem, z zadowoleniem należy odnotować, że w tym roku edukację w Technikum Rybactwa Śródlądowego podjęło 24 uczniów. Dla porównania w 2022 r. naukę w technikum zaczęło 16 a w 2021 r. zaledwie 5 uczniów. Liczymy że tendencja ta będzie się stale rozwijała.

Znając ogromne trudności szkoły, również Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego zaangażował się w jej wspieranie. Tak jak w poprzednich latach i w tym roku 24 uczniów pierwszej klasy otrzymało wyprawki o wartości 1 tys. zł każda, które przekazała im obecna na spotkaniu Prezes Zarządu Głównego PZW kol. Beata Olejarz.

 

[MM]

Zdjęcia Fb Grupa Rybacka Opolszczyzna