Polski Związek Wędkarski

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów

  Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ON PZW w Pile zawiadamia że w dniach :                                   

27. 04 i 28.04. 2024 r. na zalewie Koszyce II (duży)

odbędą się :

S p ł a w i k o w e   M i s t r z o s t w a   O k r ę g u 

 „Seniorów”

Współorganizatorem zawodów jest koło PZW  Gwda Piła.

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 3.

Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb obwiązującym na wodach użytkowanych przez ON PZW Piła.

W zawodach prawo startu mają: ubiegłoroczny mistrz Okręgu oraz zawodnicy kół Okręgu Nadnoteckiego / OPEN/.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW i na ochronę i zagospodarowania wód na rok 2024.

Koszt uczestnictwa wynosi :

 - od zawodnika – 0,00 zł

 - od trenera lub osoby towarzszącej – 60,00 zł

którą należy wpłacić na konto ON PZW Piła  PKO  S.A

                            nr 06 1240 3695 1111 0000 4449 8362

do dnia  22.04.2024 r.  wraz ze zgłoszeniem imiennym  zawodnika i trenera lub osoby towarzyszącej    -   tel.  602 453 773  lub     onpzw@o2.pl

                Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:

      Sędzia główny        - Zbigniew Gogoliński

      Sędzia sekretarz      - Krzysztof Paluszkiewicz

      Sędziowie sektorowi – Jan Kołodziejski

                                       - Marek Kutyła

                                       - Jan Pysiewicz

                                       - Artur  Budner

                                       - Kamil  Szczepaniak

                                       - Dariusz Brauer

                                       

P r o g r a m     z a w o d ó w

27.04.2024 – sobota  i   28.04.2024 – niedziela

     7:00                                  sprawdzenie listy startowej

     7;05      -    7;40                    otwarcie  zawodów, losowanie

     7;40      -    8;00               dojście do stanowisk

     8;00      -   10;00              przygotowanie do zawodów

    10;00     -   14;00             Z A W O D Y

    14;00     -   15;00              ważenie ryb, obliczanie wyników, posiłek

    15;30                                zakończenie , ogłoszenie wyników.

 

Uwaga!

1. Organizator zastrzega prawo dokonania zmian w programie minutowym zawodów.

2. Dojazd własnym środkiem lokomocji.

 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach z zawodów.

 

Organizatorzy