Polski Związek Wędkarski

Konferencja i szkolenie PZW, 4-6 października 2023 r., Ryn

W dniach 4-6 października br. w Rynie odbyła się konferencja szkoleniowa połączona z uroczystymi obchodami 145-lecia Zorganizowanego Wędkarstwa w Polsce oraz jubileuszem 50-lecia powstania pierwszych Szkółek Wędkarskich. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pt.: „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań pomiędzy podmiotami wykonującymi rybactwo śródlądowe w kraju” finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Podczas czterech sesji szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad 270 osób, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się przygotowanymi przez przedstawicieli Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego referatami obejmującymi tematykę związaną m.in. z: najnowocześniejszymi metodami kontrolowanego rozrodu cennych wędkarsko gatunków ryb oraz technologią wychowu materiału zarybieniowego, praktycznymi aspektami opracowywania operatów rybackich, metodami monitoringu ichtiofauny jako podstawy zrównoważonego korzystania z zasobów wód śródlądowych, aktualnymi badaniami nad inwazyjnymi i obcymi gatunkami ryb i innych zwierząt oraz metodami ochrony ichtiofauny przed zwierzętami rybożernymi.

Podczas Uroczystej Gali, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz przedstawicieli władz i organów administracji państwowej i samorządowej, najbardziej zasłużeni działacze PZW zostali uhonorowani medalami za zasługi w pracy z dziećmi i młodzieżą. Była to również okazja do zaprezentowania szerszej publiczności działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

[MM]

Zapraszamy do zapoznania się zarówno z wykładami, jak i relacjami i wywiadami z konferencji:

R.Stabiński Podchów węgorza

B.Wziątek Sztuczne tarliska

P.Gomułka Stan zdrowotny ryb

M.Makowski Edukacja wędkarska

K.Kozłowski Rozród sielawy

Pliki do pobrania

 • P.Gomułka Sytuacja zdrowotna ryb

  • 1.93 MB
 • J.Król Rozwiązania projektu Pro-Perch

  • 6.80 MB
 • P.Hliwa Czynniki determinujące strukturę ichtiofauny

  • 4.26 MB
 • K.Kozłowski Możliwości rozrodu sielawy w warunkach kontrolowanych

  • 2.09 MB
 • R.Kujawa Gatunki obce i inwazyjne w wodach Polski i problemy

  • 5.49 MB
 • R.Kujawa Technologia produkcji wybranych gatunków ryb atrakcyjnych wędkarsko

  • 5.26 MB
 • M.Makowski Rola wędkarstwa w edukacji i przeciwdziałaniu uzależnieniom społecznym

  • 3.23 MB
 • R.Stabiński Podchów węgorza europejskiego - trend czy konieczność?

  • 10.85 MB
 • B.Wziątek Ochrona przed zwierzętami rybożernymi

  • 8.00 MB
 • B.Wziątek Sztuczne tarliska - poprawa warunków rozrodu ryb w jeziorach i zbiornikach zaporowych

  • 1.62 MB