Informacja Głównego Kapitanatu Sportowego PZW na rok 2023

Główny Kapitanat Sportowy

Powiadom znajomego:

Ustalenia dotyczące rozgrywania zawodów Grand Prix Polski (GPP), rzutowego Pucharu Polski (PP), Mistrzostw Polski (MP), Klubowych Mistrzostw Polski (KMP) w 2023 r. oraz zawodów eliminacyjnych do Grand Prix Polski 2024.

 1. Maksymalne stawki brutto kosztów organizacyjnych (opłaty startowej) w 2023 roku w zawodach z cyklu: GPP, PP, MP, KMP oraz zawodach eliminacyjnych do GPP:
  1. za zawodnika:
   • w dyscyplinie spławikowej zawody 2 turowe: do 430 zł
   • w dyscyplinie spławikowej zawody 3 turowe: do 570 zł
   • w dyscyplinie feederowej zawody 2 turowe: do 430 zł
   • w dyscyplinie feederowej zawody 3 turowe: do 570 zł
   • w dyscyplinie podlodowej zawody 2 turowe: do 430 zł
   • w dyscyplinie podlodowej zawody 3 turowe do 570 zł
   • w dyscyplinie spinningowej brzegowej: do 570 zł
   • w dyscyplinie spinningowej brzegowe Indywidualne Mistrzostwa Polski: do 720 zł
   • w dyscyplinie muchowej zawody 2 turowe: do 430 zł
   • w dyscyplinie muchowej zawody 3 turowe: do 570 zł
   • w dyscyplinie morskiej z plaży zawody 2 turowe: do 430 zł
   • w dyscyplinie morskiej z plaży zawody 3 turowe: do 570 zł
   • w dyscyplinie rzutowej: do 430 zł
     
  2. za team
   • w dyscyplinie spinningowej teamowej zawody 2 turowe: do 650 zł
   • w dyscyplinie spinningowej teamowej zawody 3 turowe: do 850 zł
   • w dyscyplinie karpiowej: do 1 300 zł

Opłata od trenera, kierownika drużyny, osoby towarzyszącej zawiera: koszty posiłków, gadżetów pamiątkowych, identyfikatorów itp. – organizator informuje o tym w komunikacie o zawodach. Koszt maksymalny w/w osób wynosi ½ opłaty startowej we wszystkich dyscyplinach.

W KAŻDY DZIEŃ ROZGRYWANIA ZAWODÓW ORGANIZATOR ZAPEWNIA W RAMACH OPŁATY STARTOWEJ CIEPŁY POSIŁEK ORAZ NAPOJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. Kaucje
  • za złożenie odwołania do sędziego głównego - 200 zł.
  • za złożenie protestu do komisji odwoławczej (zawody rzutowe) - 200 zł.
    
 2. Maksymalne stawki na sędziowanie (netto) obowiązujące w 2023 roku na zawodach z cyklu GPP, PP, MP, KMP i zawodach eliminacyjnych do GPP:
  • sędzia główny, sekretarz: 210 zł /za turę + za oficjalny trening,
  • sędzia sektorowy: 150 zł / za turę + za oficjalny trening,
  • pozostali sędziowie: 120 zł / za turę.

W dyscyplinie karpiowej, stawki za sędziowanie proporcjonalne do czasu trwania zawodów, ustala organizator w porozumieniu z GKS. Na zawodach funkcję sędziego sekretarza może pełnić tylko jedna osoba. Funkcję zastępcy sędziego głównego pełni sędzia z głównej komisji sędziowskiej wyznaczony przez sędziego głównego.

Sędziom przysługuje zwrot kosztów przejazdu, ponadto głównej komisji sędziowskiej organizator zapewnia nocleg i wyżywienia od oficjalnego treningu do zakończenia zawodów.

Przypominamy, że Sędzia Główny na zawodach MP, KMP, GPP, PP i eliminacyjnych do GPP, musi być zatwierdzony przez GKS.
Zawodnik startujący w danych zawodach nie może być jednocześnie na tych zawodach sędzią – dotyczy wszystkich szczebli organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego.

 1. Delegacje dojazdowe i ryczałty sędziów głównych na Mistrzostwa Polski ponosi ZG PZW.
  W dyscyplinie podlodowej, gdzie MP rozgrywane są jako cykl dwóch zawodów ww. koszty w I i II turze pokrywa ZG PZW po 50%. Na zawodach GPP, PP koszty sędziowania ponosi organizator.
 2. W dyscyplinie muchowej i spinningowej w kategorii juniorów organizator ma obowiązek zobowiązać uczestników do połowu ryb w kamizelkach ratunkowych (asekuracyjnych) informując o tym w komunikacie nr 1.
 3. Organizator zobowiązany jest do przesłania projektu komunikatu zawodów do zespołu sportu i młodzieży ZG PZW w celu akceptacji w terminie nie przekraczającym 4 tygodni przed datą zawodów na adres: sportpzw@zgpzw.pl
 4. Każdy komunikat powinien zawierać:
  • Nazwę, termin i miejsce rozgrywania zawodów,
  • Kto jest organizatorem i na czyje zlecenie zawody są organizowane,
  • Adnotacja, że zawody rozgrywane są wg ZOSW, a jeżeli są jakieś odstępstwa od ZOSW (za zgodą GKS) musi być to wyraźnie zaznaczone,
  • Rozpisany teren zawodów (umiejscowienie sektorów),
  • Specyfikacja łowiska,
  • Informacje dotyczące treningu (jeżeli jest przewidziany),
  • Kto jest uprawniony do startu w zawodach,
  • Dokładne koszty uczestnictwa w zawodach,
  • Dane niezbędne do przelewu opłaty startowej,
  • Termin, do którego przyjmowane są zgłaszania,
  • Imienny skład Głównej Komisji Sędziowskiej: sędzia główny, sędzia sekretarz i sędziowie sektorowi,
  • Informacje organizacyjne,
  • Godzinowy harmonogram zawodów,
  • Załącznik w postaci karty zgłoszenia do zawodów oraz oświadczenie o stanie zdrowia.
   Przykładowy wzór komunikatu jest zamieszczony na stronie: www.pzw.org.pl/gks/
   Po akceptacji GKS, organizator umieszcza komunikat na własnym portalu związkowym www.pzw.org.pl Zespół Sportu i Młodzieży ZG PZW rozsyła komunikat do wszystkich Okręgów PZW i umieszcza komunikaty na stronie administrowanej przez ZG: www.pzw.org.pl/gks/
 5. Organizator zobowiązany jest do przesłania wyników losowania (trening, sektory, stanowiska i inne) oraz wyników zawodów (turowych i końcowych), zaraz po ich wyliczeniu do administratora strony www.gpximp.pzw.org.pl na adres laskowskiw@interia.pl
 6. Wszystkie licencje na uprawianie sportowych dyscyplin wędkarskich klubowe i indywidualne tracą ważność z dniem 31 grudnia 2022 roku.
 7. Licencje nie są wymagane do uprawiania sportu wędkarskiego.